English for print
English for screen

Chinese for print
Chinese for screen

 

 

 

 

 

Alldental Q & Co AB är Sveriges största leverantörer av dentalguld.
Alldental exporterar som enda nordiska aktör dentallegeringar till Kina och Tyskland samt andra länder.

Alldental tillhandahaller tjänster inom raffinering av skrot innehållande guldrester och probering, dvs. kontroll av renhetsgrad (karathalt) av ädelmetaller.