Alldental har tagit emot sin hittills största enskilda beställning från en kund i Kina. Ordern uppgår till drygt en miljon kronor. Kunden, som är en viktig aktör i Peking-området, har hittills endast genomfört provbeställningar men har nu beställt en större mängd.

Orderingången från Kina är bra, och Alldental arbetar nu med förberedelserna inför mässan i Shanghai i november (1-4 nov.).