1985
Utveckling och drift av affinerings- och proberingsannl?�ggning.

1986
Utveckling av verksamhet med guldsmedslegeringar, samt import av dentala legeringar fr?�n Tyskland.


1996
F??rs?�ljning och montering av en proberingsannl?�nggning till Ryssland, Sibirien. Annv?�nds f??r affinering av gruvsand inneh?�llande guld, med en kapacitet p?� 10 ton om ?�ret. ?�kad försäljning av halvprodukter till guldsmeder och dentala legeringar.

1999
Installation av ny affineringsnnl?�ggning samt maskinpark i Fleninge, Helsingborg. Expansion av verksamhet med export av dentala legeringar till Europa.

2001
Del?�gande av nyetablerade bolag i Tyskland och vidare expansion p?� den tyska marknaden.

2005
Exporten till Kina startar.