Alldental Q & Co AB kan tillhandahålla diverse legeringar
för guldsmeder, däribland plans, tråd, gjutguld, lod mm.
För mer information om detta vänligen kontakta oss