Alldental Q & Co AB tillhandahåller två kobolt krom legeringar, Alfabond och Alfadur. För mer information vänligen kontakta oss.