Alldental tillhandahåller raffineringstjänser för utvinning av ädelmetaller fran diverse typer av legeringar eller sk. skrot. Genom snabba hanteringstider och genomgaende hög kvalitet har Alldental etablerat sig so, en av de främsta aktörerna i Norden inom skrothantering.